top of page

A historia dO C.C.R. e D. PERLIO

No ano 1.967 creouse á Sección Deportiva do Circulo de Perlío e o seu 1º presidente foi D. Ramón Paz Labajo.

No ano da sua fundación os componentes da primeira directiva da Sección Deportiva foron:

-Presidente: D.Ramón Paz Labajo
-Secretario: D. Jose Herva Bouza
-Tesoureiro: D. Miguel Guillen Balsalobre
-Vocais: D. Jose R. Castro Dopico
                 D. Ramón Pereira Calvo
                 D. Fdo. Pazos Fdez.
                 D. Jose R. Anca Paz
                 D. Gumersindo Prieto Romero

O 14 de Xaneiro do 1.968, foron aprobados os novos estatutos, pola inclusión da Sección Deportiva. Esta sociedade pasou a chamarse: Circulo Cultural, Recreativo e Deportivo da Vila de Perlío.

Nese mismo ano inaugurouse o Ponte das Pías.

Na tempada 1968/1969, federouse o equipo de Fútbol do Circulo de Perlío.

O campo da Ribeira do Ramo (Barallobre), sirviulle o equipo pra competir na liga de xuvenis da Ría de Ferrol facéndose cargo da Presidencia da Sección Deportiva D. Juan Seco Arnoso.

 

 

bottom of page